อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแนวทางการประเมินแคมป์คนงาน

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแนวทางการประเมินแคมป์คนงาน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาอนุญาตให้แคมป์และสถานที่ก่อสร้างสามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้มาตรการควบคุมที่ทางราชการกำหนด ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมี ผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม