​กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานในประเทศ 6 แห่ง RSS

 

กรมการจัดหางาน ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 6 แห่งเนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับบริษัทจัดหางาน สำนักงานจัดหางานดังกล่าว ให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางภายใน 30 วัน

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน สำนักงานจัดหางานและ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน จำนวน 6 แห่ง เนื่องจากขอยกเลิกใบอนุญาต ฯ ดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน วีซ่า คอมปานาร์ ใบอนุญาตเลขที่ น.1378/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 340 ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

2. บริษัทจัดหางาน มิลเลี่ยน ดรีม (ไทยแลนด์) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1336/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 121/42 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18 – 1 ถนนพหลโยธิน 49/1 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

3. บริษัทจัดหางาน เดอะ ริชดารีญา แมเนจเม้น จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1470/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอยจันทน์ 44 ถนนจันทน์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

4. บริษัทจัดหางาน ไอเดียล เทรดเดอร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1430/2557 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 5/88 โฮมอินทาวน์ ซอย 73 ถนนพหลโยธิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

5. บริษัทจัดหางาน เอช.เอ็ม.พาวเวอร์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ น.1376/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 121 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6 – 1 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

6. สำนักงานจัดหางาน สุเทพ บริการ ใบอนุญาตเลขที่ น.1392/2556 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35 – 7 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดมีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการจัดหางานของบริษัทจัดหางาน สำนักงานจัดหางานและ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางานดังกล่าวให้รีบแจ้งนายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายใน 30 วัน เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายวรานนท์ฯ กล่าวว่า หากคนหางานใดประสงค์จะทำงานขอให้ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานหรือตำแหน่งงานให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงทำให้ต้องสูญเสียทรัพย์สิน โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสการหลอกลวงคนหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน โทร. 02–248-6763 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694