กรมการจัดหางานจับมือสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจแรงงานสัมพันธ์ลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้างเขตหลักสี่ ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหาร พร้อมมอบอาหารแก่แรงงาน RSS

 

วันนี้ (21 ก.ค.64) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหารพร้อมมอบอาหารให้แก่แรงงานแคมป์ก่อสร้างที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านสมาพันธ์แรงงานฯ ให้กำลังใจกระทรวงแรงงาน ย้ำมุ่งมั่นทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและผู้ใช้แรงงาน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น ได้มอบหมายกรมการจัดหางานลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาแคมป์คนงานที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ ตามบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบดูแล โดยกรมการจัดหางานได้จัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือคนต่างด้าวด้านอาหาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่แรงงานในช่วงที่มีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการแจกอาหารฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารให้กับแรงงานในแคมป์ก่อสร้างที่ถูกปิดแล้ว ยังช่วยให้กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้มีรายได้จากการสั่งซื้ออาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่แรงงานในแคมป์อีกด้วย ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใย”

ด้านนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า “ขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่ต้องทำงานหนักมาก ครั้งนี้ถือเป็นวิกฤติครั้งใหญ่ ซึ่งการช่วยเหลืออาจไม่ทั่วถึง เพราะเป็นพื้นที่วงกว้าง โครงการนี้เป็นมาตรการหนึ่งอีกหลายมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่เกินกว่าที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะรับไว้ ซึ่งทางกระทรวงแรงงานและกรมการจัดหางานก็ทำอย่างเต็มที่ เพราะในสิ่งที่เราทำร่วมกันเพื่อที่ให้นานาชาติได้เห็นกระบวนการแรงงานที่มีความร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นทางรัฐบาล กลุ่มนายจ้างและหน่วยงานต่าง ๆ ทางสมาพันธ์ฯ ขอขอบคุณท่านรมว.แรงงาน และท่านอธิบดีกรมการจัดหางาน ขอเป็นกำลังใจให้ เพราะไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อใด ขอให้มุ่งมั่นในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม โดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับบ้านเมือง”

สำหรับการแจกจ่ายอาหารได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 และจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันละ 1 มื้อ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 520 แห่ง 750,000 กล่อง และปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 797 แห่ง 500,000 กล่อง โดยแคมป์ที่มาตรวจเยี่ยมในวันนี้เป็นแคมป์ของบริษัทเอ็นเนอร์ยี่ ช้อย โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 99/100 ถนนแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1-4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ มีแรงงานในแคมป์จำนวน 3 แคมป์ 120 คน