อธิบดีกรมการจัดหางาน และรองอธิบดี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าววันแรก RSS

 

วันที่ 10 มกราคม 2563  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  และนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์  และห้างสรรพสินค้า นัมเบอร์วัน  พลาซ่า ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่ใบอนุญาตทำงาน และการอยู่ต่อในราชอาณาจักรจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563  ในวันเปิดดำเนินการวันแรก 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวว่า "วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดดำเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวที่ต้องดำเนินการ จำนวน 358,400 คน ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1.ห้างสรรพสินค้า ไอทีสแควร์ ตั้งอยู่เลขที่ 333/103 หมู่ที่ 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รองรับแรงงานต่างด้าว จำนวน 85,400 คน  2.ห้างสรรพสินค้า ยู อมูเลทพลาซ่าเพชรเกษม พาวเวอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 1759/3 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รองรับแรงงานต่างด้าว จำนวน 99,100 คน  3.ห้างสรรพสินค้านัมเบอร์วัน พลาซ่า ถนนรามคำแหง 2 (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) แขวงดอกไม้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  รองรับแรงงานต่างด้าว จำนวน 81,100 คน4.ตลาดสดสี่แยกหนองจอก  เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รองรับแรงงานต่างด้าว จำนวน 92,800 คน"

โดยภายในศูนย์ฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. นายจ้างนำใบนัดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรอง 2.คนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยยื่นแบบคำขออยู่ต่อ (ตม.7) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บอัตลักษณ์และตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ต่อ 3.ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลคำขออนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตการทำงานผ่านระบบ 4. กรมการปกครองหรือกรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่หลังบัตร

ด้านนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ก่อนเข้าศูนย์ฯ นี้ นายจ้างจะต้องกรอกข้อมูล ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (Name List) ผ่านการตรวจสุขภาพ และนัดหมายเข้าศูนย์ OSS ผ่านทาง e-workpermit.doe.go.th ก่อน  อย่างไรก็ดี การชำระเงินภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จะมีแค่ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่หลังบัตรเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆได้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิสไปหมดแล้ว ซึ่งกรมการจัดหางานมีกำหนดเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มกราคม 2563 นี้ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยจะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ”