บิ๊กป้อม ลงพื้นที่ ไอที สแควร์ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร ก่อนดีเดย์ เปิดต่ออายุแรงงานในศูนย์ฯ 10 มกราคม นี้ RSS

 

วันที่ 9 มกราคม 2563  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ไอที สแควร์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงาน และการอยู่ต่อในราชอาณาจักรจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการ  กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ รู้สึกพอใจที่เห็นความเข้มแข็งของศูนย์ OSS ซึ่งมีหน่วยงานทั้ง กรมการปกครองหรือกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยก่อนเข้าศูนย์ฯ ได้มีการนัดหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน ซึ่งเป็นการปรับกระบวนการทำงานให้ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องมาติดต่อที่หน่วยงานราชการ และทำให้การต่อใบอนุญาตทำงานในศูนย์ฯมีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น พร้อมกับมีป้ายบอกขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจากการปรับกระบวนการใหม่ในครั้งนี้ คาดว่าสามารถให้บริการได้ประมาณ 1,000 คิวต่อวัน ขณะเดียวกันจะลดการใช้เอกสารลง จากเดิมใช้เอกสาร 16 รายการ เหลือใช้เอกสารเพียง 7 รายการ นับเป็นการลดการใช้เอกสารลงถึง 68.75% ช่วยลดระยะเวลาการให้บริการได้ การทำงานภายในศูนย์นี้ต้องเหน็ดเหนื่อย เพราะจะต้องเจอกับแรงงานต่างด้าวต่อวันเป็นจำนวนนับพันคน แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและอดทน เพื่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศที่ยังต้องขับเคลื่อนต้องการแรงงานกลุ่มดังกล่าวและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ขณะที่ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562-2563 โดยมีการดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ 1.ดำเนินการ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2.ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ซึ่งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS ) ทั่วประเทศมีทั้งหมด 42 ศูนย์ แบ่งเป็น ในต่างจังหวัด 38 ศูนย์ และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 1.ห้างสรรพสินค้า ไอทีสแควร์ ตั้งอยู่เลขที่ 333/103 หมู่ที่ 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร2.ห้างสรรพสินค้า ยู อมูเลทพลาซ่าเพชรเกษม พาวเวอร์เซ็นเตอร์ เลขที่ 1759/3 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 3.ห้างสรรพสินค้านัมเบอร์วัน พลาซ่า ถนนรามคำแหง 2 (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2) แขวงดอกไม้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 4.ตลาดสดสี่แยกหนองจอก  เลขที่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดยภายในศูนย์ฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. นายจ้างนำใบนัดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรอง 2.คนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยยื่นแบบคำขออยู่ต่อ (ตม.7) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่จะจัดเก็บอัตลักษณ์และตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ต่อ 3.ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลคำขออนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตการทำงานผ่านระบบ 4. กรมการปกครองหรือกรุงเทพมหานคร ออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่หลังบัตร

  ก่อนเข้าศูนย์ฯ นี้ นายจ้างจะต้องกรอกข้อมูล และพิมพ์ใบนัดหมายเข้าศูนย์ ทาง e-workpermit.doe.go.th ก่อน อย่างไรก็ดี การชำระเงินภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จะมีแค่ค่าธรรมเนียม  การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่หลังบัตรเท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆได้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์วิสไปหมดแล้ว ซึ่งกรมการจัดหางานมีกำหนดเปิดให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  ( One Stop Service : OSS ) กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มกราคม 2563 นี้ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยจะเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว