‘บิ๊กอู๋’ เดินหน้าหารือประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ RSS

 

วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 กระทรวงแรงงานประสงค์ รณะนันนท์ ชั้น 5  พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เชิญนายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ ร่วมหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงการทุจริตเงินคนพิการ โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมหารือ 

จากนั้น นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เชิญนายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการมาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบในส่วนที่กระทรวงแรงงานรับผิดชอบอย่างเร่งด่วน คาดรู้ผลภายใน 15 วันแน่นอน อย่างไรก็ตาม หากพบว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และในวันนี้ได้เชิญประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการมาหารือและ 

ด้านนายปรีดา ลิ้มนนทกุล ประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการ กล่าวว่า วันนี้มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงแรงงาน และขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา ซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานไว้แล้ว และคาดว่าจะสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้