ทุนพัชรกิติยาภา

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:
 1. มอบทุนศึกษาปริญญาโท Cornell University, USA ได้จัดโครงการสอบแข่งขันชิงทุน พัชรกิติยาภา จำนวนเพียง 1 ทุนเท่านั้น
 2. คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย
  • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  • สอบไล่เนติบัณฑิตได้
  • ผลสอบ TOEFL 580 คะแนน หรือเทียบเท่า

สถานที่ติดต่อ:

32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม.10170

โทรศัพท์:

-

Website:

http://www.thethaibar.or.th

หมายเหตุ:

 • ติดต่อและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม ที่แผนกประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • โหลดใบสมัครได้ที่เว็บ http://www.thethaibar.or.th