ทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

เป็นโครงการหลักของมูลนิธิ โดยมอบทุนการศึกษาใน สายสามัญและทุนสายอาชีพ ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า จนถึง ระดับปริญญาตรี หรือสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละคน

สถานที่ติดต่อ:

50 อาคาร จีเอ็มเอ็มแกรมมีเพลส (ชั้น 12 ) ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์:

0 2669 9615-7

Website:

http://www.damrongchaitham.com/?page_id=2093