โครงการทุนเซ็นทรัล

ประเภทของทุน/เงื่อนไข:

ทุนการศึกษาระดับปริญาตรีทั่วประเทศต่อเนื่องในสาขา

  • การจัดการธุรกิจค้าปลีก 500 ทุน
  • สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา 30 ทุน
  • ปวส. 300 ทุน

สถานที่ติดต่อ:

ศูนย์บริการการศึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด(CENTRAL GROUP)

โทรศัพท์:

02 103 8028-30 , 090 0089 6045

Website:

http://goo.gl/forms/Z19ZgfjdIz