ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานร่วมกิจกรรม “จิตอาสาประชารัฐ กระทรวงแรงงาน”
รมว.แรงงานย้ำขับเคลื่อน Vision Ends ยุติความเหลื่อมล้ำด้านสิทธิ ยุติการจ้างงานในรูปแบบไม่เป็นที่ยอมรับและยุติความไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมเน้นการบริหารความมั่นคงเพื่อการพัฒนาด้านแรงงาน

 1 2 3 >  Last ›