รมว.แรงงาน ลงตรวจเยี่ยมสำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมมอบนโยบายและทิศทางฯ

 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมพลังประชาชาติไทย ลงพื้นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายไพรัชต์ ศิริพันธุ์  จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม  โดยรมว.แรงงาน ได้พบปะพูดคุยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ในการนี้  ได้มอบนโยบาย และทิศทางการทำงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน พร้อมบูรณาการร่วมกัน