รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ เปิดงาน“รวมพลังยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้ฯ

 

รมว.แรงงาน ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ เปิดงาน“รวมพลังยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และความปลอดภัยในการทำงาน” และตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำตาล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รวมพลังยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทางสังคม และความปลอดภัยในการทำงาน”  โดยความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองลานและอาสาสมัครแรงงาน  โดยมี รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมพลังประชาชาติไทย ร่วมเป็นเกียรติในงาน 

พร้อมพบปะประชาชน และเยี่ยมชมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่ ตำบลหนองลาน และพื้นที่ต่างๆ เช่น กลุ่มผ้าขาวม้าร้อยสีของดีบ้านหนองขาว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านจองอั่ว กลุ่มสตรีสานทรัพย์ กลุ่มพนักงานนวดแผนไทย เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้ พูดคุยกับ อาสาสมัครแรงงานจากหลากหลายพื้นที่  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  ซึ่งประกอบกิจการ จำหน่ายน้ำ