กกจ. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาฯ

 

กกจ. ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงาน  นำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 ถวาย ณ  วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  โดยมี  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง และเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน   นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน   

สำหรับ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้างเมือง ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธปฏิมาบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง พระพุทธรูปบูชาประจำเมืองที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนแรก นอกจากนี้ ยังมี พระธาตุอานนท์ พระเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์แห่งเดียวในประเทศไทย และหอไตรกลางน้ำที่มีศิลปะงดงาม     ปัจจุบันวัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวง โดยพระเทพวงศาจารย์ (สำลี คุตตสีโล)  เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งจังหวัดยโสธร ได้กำหนดให้วัดมหาธาตุ เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานพิธีที่สำคัญของจังหวัดมาโดยต่อเนื่อง