การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ์ ดวงตา รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 6/2562 ณ  ห้องประชุมสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ชั้น 26 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม.