อธิบดีกรมการจัดหางาน นำคณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับรองอธิบดี

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วย นายสมชาย มรกตศรีวรรณ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  และผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงาน ณ ห้องทำงานชั้น 9  กรมการจัดหางาน