อธิบดี กกจ. ร่วมมอบถุงยังชีพหมื่นชุด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร. 9

 

อธิบดี กกจ. ร่วมมอบถุงยังชีพหมื่นชุด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบถุงยังชีพจำนวน 10,000 ชุด ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพสกนิกรจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์  โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย