อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2564

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานในพิธีเปิดและรับฟังการนำเสนอผลการศึกษา ในการสัมมนาวิชาการประจำปี 2564  โดยมี นายอรเทพ อินทรสกุล และนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

การสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2564 จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ วิจัยของเจ้าหน้าที่กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ในหัวข้อเกี่ยวกับตลาดแรงงาน หรือภารกิจของกรมการจัดหางาน และรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของกรม โดยมี บุคลากรของกรม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM