อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA = Japan International Cooperation Agency) ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม