รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าพบสถานประกอบการเพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  นายอรเทพ อินทรสกุล  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าพบสถานประกอบการเพื่อหารือการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และร่วมลงนามบันทึกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ตามมาตรา 35 ระหว่างกรมการจัดหางานกับบริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายชนัต สุขสุวรรณธร กรรมการผู้จัดการ ร่วมการลงนาม ณ บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเตียงฮงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ