รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวฯ

 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่การผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศใกล้จะสิ้นสุด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่การผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศใกล้จะสิ้นสุด  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม