รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมบริษัทจัดหางานฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมบริษัทจัดหางาน เพื่อหารือเรื่องแรงงานไทยที่อุซเบกิสถาน 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ นายจาตุรนต์ ไชยะคำ   รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยบริษัท จัดหางานเวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด  และ บริษัทจัดหางาน บางกอก วินนิ่ง กรุ๊ฟ จำกัด ที่เข้าพบเพื่อหารือเรื่อง " แรงงานไทยที่อุซเบกิสถาน " ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมการจัดหางาน