รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 

วันที่  30 กรกฎาคม 2563   นายสมชาย  มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม กรมการจัดหางาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สวดมนต์ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ  ช่วงเข้าพรรษา  โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน  ร่วมกิจกรรม   และ บรรยายธรรมโดย  พระวิทยากรกลุ่มใต้ร่มพุทธธรรม สถาบัน พัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร