จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์พ.ร.ก.การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว RSS

 

ายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.ก. การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม