อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร RSS

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร และสมาชิก ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าพร้อมให้กำลังใจและฝากความขอบคุณถึง นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ช่วยเหลือสมาชิกชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร ตามโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงาน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับ