รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับสมาคมการค้านำเข้าแรงงาน RSS

 

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล รองอธิบดีกรมการจัดหรงาน ให้การต้อนรับสมาคมการค้านำเข้าแรงงานในการเข้าพบหารือแนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องรับรองจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน