ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมแถลงเตรียมจัดพิธีมอบรางวัล RSS

 

ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมแถลงเตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. กรมการจัดหางาน โดยนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้ นายอรเทพ อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมประชุมแถลงข่าวเตรียมจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม โดยพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสวีสโฮเต็ล กรุงเทพมหานคร