ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานการส่งเสริมการมีงานทำ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม RSS

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานส่งเสริมการมีงานทำ และสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ณ ห้องทำงานชั้น  9 กรมการจัดหางาน  พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม