อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 3

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร  อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมการจัดหางาน โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม