จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายดอกไม้เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ RSS

 

วันอังคารที่  8  มิถุนายน  2564  เวลา  09.09 น.  นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี  จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ถวายดอกไม้เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า)  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน