จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ RSS

 

วันที่ 9 เมษายน 2564  นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ณ หน้าอาคารศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า)  โดยมี นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี