จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม RSS

 

วัน  ศุกร์  ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น.จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม "พิธีทำบุญตักบาตร" โดยมีพระสงฆ์จำนวน 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคร้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564  และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ''เราทำดีด้วยใจ''  ณ บริเวณลานสิงห์คู่ วัดพระนอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน