จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงาน RSS

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงษ์  แก้วรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดแม่่องสอน (ประจำปี 2564)  ณ ศาลาประชาคม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน