จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ ประจำปี พ.ศ. 2564 RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสมพงษ์ แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน