โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ RSS

 

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมพงษ์  แก้วรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด  โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ  ประจำปี 2564  ณ  โรงแรม  สิบล้านบุรี รีสอร์ท  ตำบลปางหมู  อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน