ข่าวดี ! แรงงานต่างชาติทำงานครบ 12 ปี หรือ14 ปี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ต่อสัญญากับนายจ้างได้อีก 1 ปี RSS