เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การทำอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ RSS

 

วันพฤหัสบดี ที่  19  สิงหาคม  2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
นายธวัช  วงค์ริน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้มอบหมายให้
นายอภิชาติ นาหนองตูม นักวิชาการแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ในหัวข้อ การทำอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น