ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ ฯ ในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ RSS

 

ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ประโยชน์
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2564

วันที่  28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

          นายธวัช วงค์ริน  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564  ภายใต้กรอบแนวคิด “ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุขปลุกพลังจิตอาสา”  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธี และศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 15 แพ็ค