ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุก ของกระทรวงแรงงาน ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด RSS

 

ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุก ของกระทรวงแรงงาน
ในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่  28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

  นายธวัช วงค์ริน  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมรายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุก  ของกระทรวงแรงงานในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19
ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม