ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2564 RSS

 

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานประจำเดือนเมษายน 2564

            นายธวัช วงค์ริน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนายอำมฤต  แสนเมืองนักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนเมษายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ชั้น  3 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในการประชุม