ขั้นตอนการแทรกการเชื่อมโยง (Link) เว็บไซต์ ข่าวสารตลาดแรงงาน

ขั้นตอนการแทรกการเชื่อมโยง (Link) เว็บไซต์ "ข่าวสารตลาดแรงงาน"

การแทรกการเชื่อมโยง (Link) โดยใช้ Banner ข่าวสารตลาดแรงงาน


1. Save ภาพ Banner "ข่าวสารตลาดแรงงาน" (ตามรูปภาพด้านล่าง) และ นำไปแทรกในหน้า

Home Page ของเว็บไซต์ อบต. / เทศบาล / โรงเรียน


Banner ข่าวสารตลาดแรงงาน


2. แทรกการเชื่อมโยง (Insert Hyperlink) โดยการนำ URL ของเว็บไซต์

“ข่าวสารตลาดแรงงาน” http://www.doe.go.th/lmia ใส่ตรงช่อง Address

***URL ของเว็บไซต์ข่าวสารตลาดแรงงาน คือ http://www.doe.go.th/lmia

ตัวอย่างการนำ Banner "ข่าวสารตลาดแรงงาน" ไปใช้งาน

(ตัวอย่างด้านล่างนี้นำมาจากเว็บไซต์ของ อบต. ที่ได้ทำการแทรกการเชื่อมโยง (Link) เรียบร้อยแล้ว)