ร่วมโครงการ มีแล้วแบ่งปัน มอบน้ำใจให้กัน เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ

 

วันที่  21  มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

นายธวัช  วงค์ริน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ

“มีแล้วแบ่งปัน มอบน้ำใจให้กัน” เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการ โดยส่งมอบ อาหารกล่อง และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์  จำนวน 4 แห่ง รวม 500 กล่อง ดังนี้
  1.โรงพยาบาลศรีนครินทร์
  2.โรงพยาบาลขอนแก่น
  3.โรงพยาบาลสิรินธร
  4.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
  ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก เฉียงเหนือได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ณ สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ส่งมอบ