อธิบดี กกจ. เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางานครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ VDO Conference RSS

 

วันที่ 10 มิถุนายน  2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน  ครั้งที่ 4/2564  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  โดยมีนายอรเทพ อินทรสกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน และผู้บริหารส่วนภูมิภาคร่วมประชุม