พิธีมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ RSS

 

30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิรัตน์ จวงพลงาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก เข้าร่วมพิธีมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เนื่องในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) เป็นประธานการรับมอบ ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอปลวกแดง ชั้น 2 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวงแดง จังหวัดระยอง