ลงพื้นที่ติดตามการมีงานทำของนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจน

 

        วันที่ 14 กันยายน 2564 นางเจนจิรา เดชะรัฐ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางพรรณทิยา แหล่งหล้า ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลก้อ ลงพื้นที่ติดตามการมีงานทำของนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับสาขาช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ราย โดยประกอบอาชีพรับซ่อมรถจักรยานยนต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน