วันที่ 28 เมษายน 2564 นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม

 

วันที่ 28  เมษายน  2564 นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “ปรับ-ปลูก-ปัน วันแรงงานสร้างสุข ปลูกพลังจิตอาสา” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามโครงการ 1,300 ปี 1,300 ฝาย” เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผืนป่า ณ วัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน