tel โทรศัพท์ : 054-265049,51-52 email doelampang@hotmail.com

จัดประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี2562-2563

 

นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562-2563