tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอ RSS

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

นางดรุณี ไชยเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้ นายโฆษิตพิพัฒน  ฆารชม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศและคุ้มครองคนหางานฯ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานจากคนหางาน กรณี นายเกียรติภูมิ หงษ์สาหัส ถูกหลอกลวงไปทำงานในบ่อนปอยเปต ประเทศกัมพูชาโดยได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง และได้ถูกส่งตัวกลับมายังประเทศไทยแล้ว ณ บ้านเลขที่ 140 หมู่บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานจากคนหางานรายดังกล่าวข้างต้น และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในประเทศและการไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทำงานต่างประเทศ