จัดโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมคุ้มครองคนหางานและเครือข่ายชุมช RSS

 

 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมคุ้มครองคนหางานและเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ รุ่น 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ และลงพื้นที่ในหมู่บ้านของผู้ถูกระงับการเดินทาง เพื่อประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านในการป้องกันการลักลอบไปทำงานต่างประเทศ