โครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

            วันที่ 5 สิงหาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมคุ้มครองคนหางานและเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์