อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือเพื่อแก้ไขระเบียบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อแก้ไขระเบียบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ  ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี  ชั้น 9 กรมการจัดหางาน  โดยมีผู้บริหารกรมการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม